BetterContracts
BC_519556190_low_blue.jpg

Kurser

Kurser

 

Agile kontrakter i praksis

Heldagskursus - udbydes i samarbejde med Dansk IT

Agile kontrakter i praksis er et kursus, der kombinerer erfaringer fra agil projektledelse med anvendelse af agile kontrakter i it-projekter.

På kurset undervises i reguleringen af agile kontrakter og hvilke forhold, man særligt skal være opmærksom på for at få et optimalt projekt.

Kurset har en særskilt adressering af statens standardkontrakt K03’s særlige regulering af agile projektforløb. Du får samtidig viden om de specifikke juridiske og kommercielle forhold, man som kunde og leverandør skal være opmærksom på i forbindelse med konkurrenceudsættelse og forhandling af agile kontrakter.

Agile kontrakter i praksis giver dig først og fremmest føling med at anvende agile kontrakter i IT-projekter, hvor målet er at etablere et projekt baseret på agile principper. Du vil også blive præsenteret for hands-on erfaring fra agile projekter.

Agile kontrakter i praksis lærer dig om delleverancer, iterationer/sprints og planlægningen heraf. Kurset har også fokus på ændringer, krav, test, rapportering, håndtering af ændringer, Contract Management og konfliktløsning. Du får således god indsigt i, hvordan du anvender og udnytter agile kontrakter i konkrete projekter.
Læs mere hos Dansk IT

Kontrakten til it-projektet – 360º

Heldagskursus

Kurset fokuserer på at forberede og udarbejde kontrakt, kravspecifikation og øvrige bilag til et klassisk it-projekt, samt hvordan man sikrer, at kontrakten kan udbydes under EU’s udbudsregler. Kurset er operationelt funderet med konkrete vejledninger og instruktioner.

Hovedemner for kurset:

 • Planlægning af arbejdet med kontrakten, herunder rollefordeling i projektteamet og udarbejdelse af tids- og projektplan
 • Identifikation af behov, succeskriterier og projektrisici
 • Anvendelse af Statens it-projektmodel med fokus på forretningsunderstøttende værktøjer
 • Afklaring med markedet via markedsdialog
 • Identifikation af relevant kontraktform og kontraktparadigme, herunder gennemgang af forskellige leverancemodeller og aftalemuligheder
 • Fastlæggelse af kontraktens leveranceforløb
 • Væsentligste kontraktlige reguleringstemaer af betydning for forretningsmæssig succes
 • Udfyldelse af kontraktens bilag med særligt fokus på tidsplaner, vedligeholdelse, servicemål, afprøvning og vederlag
 • Understøttelse af Contract Management
 • Kravspecificering i juridisk og udbudsretlig kontekst
 • Anvendelse af mindstekrav og øvrige udbudsretlige overvejelser
 • Kontraktens sammenhæng til udbudsmaterialets evalueringskriterier

Kurset henvender sig til jurister, projektledere og it-konsulenter, der arbejder med it-projekter og ønsker en samlet gennemgang af de vigtigste elementer for at få et solidt grundlag for anskaffelsen.

Kurset kan med fordel benyttes af et samlet projektteam som et kickoff før igangsætning af anskaffelsesprojekter, idet det giver et 360 graders overblik over arbejdet med it-projektet.

Kursets emner er neutrale i forhold til kontraktmodel, men der tages konceptuelt udgangspunkt i en systemleverancekontrakt baseret på K02. 

Den professionelle tilbudsgiver i udbudsforretninger

Halvdagskursus

 

 • Udfyldelse af dokumenter og besvarelse af kravspecifikation, herunder hvordan man præcist besvarer kundens krav, samt hvordan evt. forbehold kommunikeres.
 • Proaktiv brug af evalueringskriterierne til optimering af tilbuddet
 • Hvordan undgår man at komme i konflikt med mindstekrav eller grundlæggende elementer
 • Dialog med ordregiver under udbuddet og afgivelse af spørgsmål
 • Gennemførelse af forhandlinger

Kurset henvender sig til it-leverandører, der ønsker at optimere arbejdet med afgivelse af tilbud på it-projekter til den offentlige sektor. Kurset er baseret på erfaringer fra en lang række anskaffelsesprojekter for offentlige ordregivere samt gennemgang og evaluering af tilbud fra it-leverandører.

Bliv klogere på, hvordan du som leverandør agerer som professionel tilbudsgiver i offentlige udbud, der afvikles efter udbudsreglerne.  

Kurset giver en række konkrete og operationelle råd til, hvordan man undgår fælderne og optimerer sine vinderchancer.

Hovedemner:

 • Dialog med kunden forud for udbuddet – hvordan får man (brugbar) information
 • Gennemgang af udbudsbekendtgørelsen med fokus på de centrale nøgleoplysninger
 • Udbudsmaterialets bestanddele – hvilke dokumenter indgår, og hvad er deres betydning
 • Udfyldelse af ESPD
 • Afkodning af kundens metodevalg for kontrakt og kravspecifikation